Azərbaycan 129 ölkə arasında 100-cü oldu

Almaniyanın Bertelsmann Fondu 2015-ci ildən 2017-ci ilin əvvəlinədək dünyanın 129 ölkəsində baş verən ictima-isiyasi, sosial-iqtisadi dəyişikliklərə həsr olunmuş çox əhatəli hesabatı dərc olunub.

Transformasiya indeksi adlanan bu hesabatın içərisində demokratiya, idarəçilik, bazar iqtisadiyyatı üzrə reytinq cədvəlləri də var.Azərbaycan 129 ölkə içərisində 100-cu yerdədir.
Hesabatda Azərbaycanla bağlı hissədə ölkənin son dövrlərdə keçdiyi yol ətraflı şəkildə təsvir olunub.Hesabatda diqqəti cəlb edən fikirlırdən biri 2016-cı ildə keçirilən referendumun ölkəni tam həcmdə avtokratik rejimə çevirməsi faktıdır.