Mirzə Fətəli Axundzadənin komediyaları ABŞ-da çap olunub

Mirzə Fətəli Axudzadənin Amerikada çap olunmuş kitabının üz qabığı.

Böyük Azərbaycan yazıçısı və mütəfəkiri Mirzə Fətəli Axundzadənin seçilmiş əsərləri ABŞ-da ingilis dilində çap edilib.

Tanınmış alim Həsən Cavadinin redaktorluğu ilə ‘Mazda Publishers’ nəşriyyatında çapdan çıxan kitabda M.F.Axundzadənin ‘Hacı Qara’, ‘Müsyo Jordan və Dərviş Məsətli Şah’, ‘Kimyagər’ və başqa əsərləri yer alıb.

Redaktorun yazdığı geniş Ön sözdə M.F.Axundzadə ‘Müasir Azərbaycan və İran dramaturgiyasının atası’ kimi təqdim edilir, onun 19-cu əsrdə İslam dünyasının ən cəsarətli düşüncə sahiblərindən olduğu qeyd edilir.

Daha sonra bildirilir ki, islahatçı və liberal dəyərlərin tərəfdarı olan M.F.Axundzadə avropasayağı həyat tərzi və demokratik idarəçilik üsullarının nəinki Azərbaycanda, həm də İranda tətbiqini istəyirdi. Onun komediyalarındakı satira cəhalət və korrupsiyaya qarşı yönəlmişdi. Onun erkən pyesləri məşhur fransız dramaturqu Molyerin əsərlərini xatırladırdı.

MƏNBƏAzadlıq Radiosu
Əvvəlki məqaləPrezidentin oğlu Heydər Əliyev hərbi xidməti başa vurdu [Fotolar]
Növbəti məqalədəBanklar illik faiz dərəcəsi 10-dan yuxarı olan əmanətləri artıq sığortalamayacaq